През годините, ние винаги сме се водили от убеждението, че ранната детекция на възникналите пожари в административните, производстевните или търговсите обекти, както и гласовата евакуация са ключови фактори, гарантиращи безопасността на хората и съоръженията. Това е и причината да търсим парньорство със световните лидери в областта, а не с фирми фокусирали своите цели върху разработката и пласирането на бюджетни продукти осигуряващи минимална функционалност. Ето защо, ние високо оценяваме доверието гласувано ни от IC AUDIO и най-вече от PAX ProAV (ATEIS, PENTON)на които сме  изключителни представители за България.

 

 

Изтегляне на копия от СЕ и EN

Канброк България предлага изготвяне на проекти за оповестителни системи, планова профилактика или разширяване на вече изградени системи. Предлаганите от нас продукти са сертифицирани по стандарта EN-54.

Изтегляне на копия от CE и EN сертификатите на производителите може да стане от тук!