През годините, ние винаги сме се водили от убеждението, че ранната детекция и локализирането на възникналите пожари в административните, производстевните или търговсите обекти са ключови фактори, гарантиращи безопасността на хората и съоръженията. Това е и причината да търсим парньорство със световните лидери в областта, а не с фирми фокусирали своите цели върху разработката и пласирането на бюджетни продукти осигуряващи минимална функционалност. Ето защо, ние високо оценяваме доверието гласувано ни от Panasonic Electric Works , Securiton и NITTANна които сме  изключителни представители за България.


CANBROC предлага специализирани немски кабели за изгараждането на пожароизвестителните системи с изключително качество. Кабелите притежават сертификати TUVи EN50525-2-51.

КАБЕЛ ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИI-Y(ST)Y – Fire Alarm Cable according to VDE 0815

1 x 2 x 0.80 – Цена на метър – 0.55 лв без ДДС
2 x 2 x 0.80 – Цена на метър – 0.88 лв без ДДС

fire-alarm-cable-j-y-st-y
Изтегли Каталог
-> Longer service life
-> Efficient performance
-> Able to withstand extreme temperature
-> High level of mechanical protection and shielding
-> High dielectric strength
-> Flame and light resistant
-> Heat and moisture resistant

 


Изтегляне на копия от СЕ и EN

Канброк България предлага планова профилактика на вече изградени пожароизвестителни системи, като издаваме задължителните по закон протоколи, удостоверяващи изправността на пожароизвестителната система в обекта. Предлаганите от нас продукти са сертифицирани по стандарта EN-54.

Изтегляне на копия от CE и EN сертификатите на производителите може да стане от тук!