Securiton Fire Detection in OCEAN FENDERS Factory

Канброк България успешно приключи с въвеждането в експлоатация на системата за пожароизвестяване в новия завод на OCEAN FENDERS в гр. Перник. Производствената база се разпростира на площ от 10,500 м2 рапределени между 7 цеха и административна част. Анализа на сградата и изискванията на инвестиртора предопределиха да изготвим проект базиран на  4…

прочетете още

SECURITON SecuriRAS Aspiration Detectors

Affordable and suitable for any environment Securitron Aspiration Detectors are sometime the only possible solution where no conventional detectors will work. Extremely precise they can guaranty the safety of museums, freezers warehouses and business buildings with dual roofing or flooring. Достъпни и подходящи за всяка работна среда, аспирационните детектори на Securitron…

прочетете още

Bulgarian Development Bank

Канброк Бъгария достави и въведе в експлоатация системите за сигурност и охрана в новата сграда на Българската Банка за развитие. Това бе един труден и прдизвикателен проект, който приключи успешно за всички участници в него. Благодарим на търговските ни парньори предоставили оборудването, което напълно удовлетвори високите изисквания за сигурност заложени…

прочетете още

Ново – кабели за пожароизвестяване на Kabletech/ New Fire Alarm Cables by Kabletech

fire-alarm-cable-j-y-st-y

Канброк предлага специализирани кабели за системи за пожароизвестяване на немската фирма Kabletech Canbroc Bulgaria is now offering specific Fire Alarm Cables by Kabletech Germany Advantages of the Fire Alarm Cables. -> Longer service life -> Efficient performance -> Able to withstand extreme temperature -> High level of mechanical protection and shielding…

прочетете още

SecuriFire 1000

SecuriFire1000

SecuriFire 1000: compact, adaptable and cost-effective The SecuriFire 1000 fire detection system offers small businesses the high-tech standard of large-scale installations. The stand-alone solution effectively eliminates fire risks – at a reasonable cost. Software redundancy for maximum fail-safe reliability SecuriFire 1000 detects fires already in their incipient stages. The system…

прочетете още