Проект х-л Yadoya Брюксел

От този месец, в центъра на Брюксел, фунционира напълно реновирания хотел Yadoya. Канброк България участва активно в реализацията на проекта с изготвяне и сертифициране на проектната документация, доставката и изграждането на системите за пожароизвестяване и оповестяване. Избора на инвеститора се спря на пожароизвестителните ситеми Panasonic, като проекта реално изиска интегриарането на…

прочетете още

Ново – кабели за пожароизвестяване на Kabletech/ New Fire Alarm Cables by Kabletech

fire-alarm-cable-j-y-st-y

Канброк предлага специализирани кабели за системи за пожароизвестяване на немската фирма Kabletech Canbroc Bulgaria is now offering specific Fire Alarm Cables by Kabletech Germany Advantages of the Fire Alarm Cables. -> Longer service life -> Efficient performance -> Able to withstand extreme temperature -> High level of mechanical protection and shielding…

прочетете още